Onze Algemene Voorwaarden

1. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en factuur. Het verschuldigde bedrag dienen wij uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop te hebben ontvangen.
2. Degene die een workshop reserveert is verantwoordelijk voor de afspraken betreffende inschrijving en betaling.
3. Bij niet tijdige betaling komt uw inschrijving te vervallen en worden annuleringskosten in rekening gebracht.
4. Wij beschouwen een schriftelijke (e-mail) bevestiging als bindend.
5. Offertes zijn tot 7 dagen na dagtekening geldig.
6. Bij volledige annulering van uw gereserveerde workshop worden annuleringskosten ad 199,00 EURO incl. BTW in rekening gebracht. Bij volledige annulering van een workshop bij uw op locatie worden annuleringskosten twv 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
7. Bij annulering van één of meer personen van uw gereserveerde workshop betaalt u 50% van het voor deze perso(o)n(en) gerekende bedrag tot een minimaal aantal deelnemers van 7. Wordt het aantal deelnemers na annulering 7 of minder, dan vindt er geen teruggave plaats. Annuleringen dienen wij uiterlijk 48 uur voor de workshopdatum via e-mail te ontvangen.
8. Wanneer één of meer deelnemers op de geboekte workshopdatum niet verschijnt, bent u alsnog het gehele bedrag verschuldigd en vindt er derhalve geen teruggave plaats.
9. Het is niet mogelijk om uw gereserveerd workshop te verplaatsen naar een andere datum.
10. Bij al onze verf gooiende workshops kan er mogelijk uitglijgevaar ontstaan door natte verf op de vloer van het atelier. Splash Art, begeleiding en/of workshopassistenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (letsel)schade die tijdens een workshop in het atelier ontstaat.
11. Splash Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging en/of of diefstal van schilderijen in haar bezit tijdens de opdroog- en/of opslagperiode.
12. Splash Art is niet verantwoordelijk voor eventueel beschadigde/bevlekte kleding en/of schoeisel van deelnemers aan een workshop.
13. Uitloop van een workshop is niet mogelijk. Deelnemers dienen op tijd op onze locatie te zijn. Latere aankomst dan het overeengekomen tijdstip, betekent dat de duur van de workshop wordt ingekort!
14. Indien een medewerker van Splash Art waarneemt dat door het gedrag van één of meer deelnemers hun eigen veiligheid en/of de veiligheid van andere deelnemers en/of medewerkers van Splash Art in gevaar wordt gebracht, heeft Splash Art het recht om de deelnemer(s) te verwijderen van het atelier, de workshop per direct stop te zetten en/of de workshop voortijdig af te sluiten. In dat geval wordt alsnog het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht en vindt er derhalve geen teruggave plaats.

08-12-2008 Arnhem